Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

ADMIN MMP
ยินดี ต้อนรับ นศ. 1/2560 ทั้ง ปวช และ ปวส แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกท่าน
โดย admin-Manoch MAHA - พุธ, 17 พฤษภาคม 2017, 11:27AM
 

ยินดี ต้อนรับ นศ. 1/2560 ทั้ง  ปวช และ ปวส แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกาน

ใน ภาคเรียนนี้ นศ. ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ของแผนกฯ ได้ที่ 

website และ Facebook :   ของแผนกฯนะครับ  (  17 พค 2560 ) 

http://www.elecdon.net 

facebook 

********************************...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้(11 คำ)...
 

Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา